Vriendelijke programma voor fotovoltaische elektrische centrales

Vriendelijke fotovoltaische elektrische centrales worden genoemd elektrische centrales met “vier vriendelijkeheid”: netvriendelijkheid, milieuvriendelijkheid, systeemvriendelijkheid, en winstvriendelijkheid. Op basis van het installatiescenario’s kan het worden onderverdeeld vier soorten elektrische centrales in grote platte grond, algemene berg, complexe berg, en grote wateroppervlak.